Rakovník na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Rakovník
Domů - Portál RakovníkKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Rakovníka, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet > Příroda

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Příroda

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1
Nalezeno: 9 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Galerie: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
1

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí dne 24. 11. 1978 výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 21 972/78. Již 1. 3. 1977 však bylo zahrnuto mezi biosférické rezervace organizací UNESCO, a to pro své vysoké přírodovědné hodnoty, přesahující významem hranice státu. Na území CHKO Křivoklátsko byly doposud pro ochranu nejvýznamnějších hodnot a nejzachovalejších ekosystémů vyhlášeny čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací, pět přírodních památek a 43 památných stromů a jejich skupin. Dále je uvnitř CHKO v rámci soustavy NATURA 2000 vymezena ptačí oblast a je tu ...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Kohoutov
Národní přírodní rezervace Kohoutov
Galerie: Národní přírodní rezervace Kohoutov
Národní přírodní rezervace Kohoutov
Galerie: Národní přírodní rezervace Kohoutov
Národní přírodní rezervace Kohoutov
2

Národní přírodní rezervace Kohoutov

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1966 na rozloze 30,1 ha. Jde o téměř pralesové bučiny s přirozenou druhovou skladbou a stavbou porostů, představující různá stádia vývoje porostů dubových bučin, lipových javořin a dubových jedlin, jež jsou významnou plochou pro studium přírodních procesů v lesních společenstvech.

Území se rozkládá na severovýchodně orientovaném svahu Křivoklátsko-rokycanského pásma, nad údolím Ostroveckého potoka, v nadmořské výšce 420 m až 573 m. Lesní komplex, ve kterém se toto chráněné území nalézá, náleží ke křivoklátským lesům. Rezervace je v soukromém vlastnic...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
Galerie: Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
Galerie: Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň
3

Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň

Tento významný geomorfologický fenomén se nachází ve středních Čechách, severně od města Rakovník v blízkosti obcí Pochválov a Smilovice. Chráněné území o rozloze 24,3 ha bylo vyhlášeno 24. února 1989. Hlavním předmětem ochrany jsou přirozená společenstva slínovcových výchozů s výskytem medvědice lékařské a zimostrázku alpského, přirozené teplomilné křoviny, teplomilné doubravy a suťové lesy.

Území leží na severozápadním okraji křídové tabule Džbán. Zahrnuje strmý skalní opukový srub s přilehlými svahy a náhorní parovinou. Má protáhlý tvar převážně na svahu se severozápadní expozicí. Je...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Polabská černava
Národní přírodní rezervace Polabská černava
Galerie: Národní přírodní rezervace Polabská černava
Národní přírodní rezervace Polabská černava
Galerie: Národní přírodní rezervace Polabská černava
Národní přírodní rezervace Polabská černava
A

Národní přírodní rezervace Polabská černava

Národní přírodní rezervace Polabská černava je unikátní lokalitou společenstev vápnitých slatin (černav) - jejich zachování je zde i hlavním předmětem ochrany. Byla vyhlášena již v roce 1946 na rozloze 7,7 ha. Jedná se o rozsáhlé území na zbytku mohutného slatinného ložiska na západním okraji obce Mělnická Vrutice v údolní nivě Pšovky.

Reliéf území je velmi plochý - v západní části převládají slatiny a mokřadní louky, východní část je spíše lesnatá. Geologickým podkladem jsou křídové slíny a pískovce obohacené vápníkem, na ně nasedají další sedimenty, z nichž převládají zejména vápnité ...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Týřov
Národní přírodní rezervace Týřov
Galerie: Národní přírodní rezervace Týřov
Národní přírodní rezervace Týřov
Galerie: Národní přírodní rezervace Týřov
Národní přírodní rezervace Týřov
B

Národní přírodní rezervace Týřov

Nejvýznamnější maloplošné chráněné území Křivoklátska bylo vyhlášeno v roce 1984 na ploše 420,6 ha. Jedná se o hluboce zaříznuté údolí Oupoře, potoka vedoucího napříč křivoklátsko-rokycanským pásmem od obce Broumy k řece Berounce s přilehlými svahy, včetně skalních výchozů a strání nad Berounkou na obě strany od ústí potoka. Nejnižší místo rezervace leží u Berounky v nadmořské výšce 248 m a nejvyšší naopak na vrcholu kopce Roudný v 526 m. Jde o nejzachovalejší část Křivoklátska s velmi pestrým souborem lesních i nelesních stanovišť a výjimečně bohatou faunou a flórou, od studeného a vlhkého...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Velká Pleš
Národní přírodní rezervace Velká Pleš
Galerie: Národní přírodní rezervace Velká Pleš
Národní přírodní rezervace Velká Pleš
Galerie: Národní přírodní rezervace Velká Pleš
Národní přírodní rezervace Velká Pleš
C

Národní přírodní rezervace Velká Pleš

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1984 na ploše 95,7 ha a zahrnuje především svahy a vrcholy dvou výrazných kopců se skalními výchozy nad údolím řeky Berounky, Velké a Malé pleše, které dostaly svá jména díky nezalesněným vrcholům se skalnatými stepními a lesostepními plochami. Svahy končí strmě v korytě řeky v nadmořské výšce 244 m, zatímco vrchol Velké pleše dosahuje téměř 500 m n. m. Hlavním předmětem ochrany je přirozené bezlesí vrcholových partií, tzv. pleše, s mozaikou společenstev skalních spár, primitivních půd, xerofilních trávníků a teplomilných lemů, přecházejících do rozvolně...

http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Galerie: Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Galerie: Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
D

Národní přírodní rezervace Chlumská stráň

Rezervace se rozkládá na příkrých svazích řeky Berounky a jejího pravostranného přítoku Radubice s převážně západní až severozápadní orientací. Svahy jsou částečně suťové, místy se skalními výchozy. NPR bylo toto území o rozloze 122 ha, ležící západně od obce Chlum v Plzeňském kraji, vyhlášeno již 31. prosince 1933. Hlavním předmětem ochrany je zde suťový smíšený porost s výskytem tisu červeného (Taxus baccata). Jde o výjimečnou lokalitu z hlediska zachování genofondu tohoto druhu. NPR Chlumská stráň je součástí přírodního parku Horní Berounka.

Území leží na příkrém erozním pravém svahu...

http://www.krivoklatsko.nature.cz/

ZBEČNO
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Rozhledna Velká Buková
Rozhledna Velká Buková
Galerie: Rozhledna Velká Buková
Rozhledna Velká Buková
Galerie: Rozhledna Velká Buková
Rozhledna Velká Buková
E

Rozhledna na Velké Bukové

28. září 2009 byla slavnostně otevřena turistická rozhledna na Velké Bukové na Rakovnicku.

Jedná se o turistickou rozhlednu, jejíž stavba se započala v říjnu roku 2008. Stavba rozhledny trvala 11 měsíců. Rozhledna byla vybudována díky zastupitelům obce Velká Buková, s finančním přispěním z fondů Evropské unie skrze Středočeský kraj a společnost Rakovnicko, o.p.s..

Rozhledna se nachází na okraji obce Velká Buková na Rakovnicku. Je postavena ze dřeva z okolních lesů, na její výrobu padlo 85 kubíků modřínu. Její výška činí 15 metrů a na její vrchol se dostanete po zdolání 72 schodů. Roz...

http://www.velkabukova.cz/rozhledna/

VELKÁ BUKOVÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Pramen Merkovka - Lužná
Pramen Merkovka - Lužná
Galerie: Pramen Merkovka - Lužná
Pramen Merkovka - Lužná
Galerie: Pramen Merkovka - Lužná
Pramen Merkovka - Lužná
Galerie: Pramen Merkovka - Lužná
Pramen Merkovka - Lužná
Galerie: Pramen Merkovka - Lužná
Pramen Merkovka - Lužná
F

Pramen Merkovka - Lužná

Na „sladký opočinek pod klenbou lesních stromů“ lákal počátkem minulého století turistický průvodce k návštěvě léčivého pramene Merkovky v lesích nedaleko železničního nádraží v Lužné. V hájovně tu člověk mohl koupit láhev dobrého piva, mléko, chléb a máslo a zadarmo se bavit pohledem na zlaté kapříky „zcela volně zde žijící“ v lesním rybníčku.

Zatímco hájovna zanikla a výletník si dnes musí posloužit občerstvením z vlastních zásob, zlatí kapříci jsou tu pořád, stejně jako onen léčivý pramen, který počátkem 19. století objevil knížecí fürstenberský lesník Jiljí Merk. O necelé půl stolet...

http://www.rakovnicko.info/turistika/vylety/merkovka/

LUŽNÁ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1
Nalezeno: 9 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Rakovník
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena